start

Progi statystyczne INTRASTAT obowiązujące w 2016 roku:

   Próg podstawowy  Próg szczegółowy
 dla przywozu  3.000.000 zł  42.000.000 zł
 dla wywozu  1.500.000 zł  76.000.000 zł

Zgłoszenia Intrastat

INTARSTAT – system zapewniający dopływ informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej obejmujący podmioty mające swoją siedzibę w kraju i dokonujących obrotów towarowych z innymi państwami należącymi do Wspólnoty.
Podmioty dokonujące wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej zobowiązane są do składania zgłoszeń INTRASTAT.

Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przywozu oraz wywozu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

- próg podstawowy - pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT. Firma, która przekroczyła ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania deklaracji INTRASTAT począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.
- próg szczegółowy - wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg podstawowy. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji INTRASTAT

Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym lub w roku poprzedzającym progu podstawowego, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu INTRASTAT.